Fitnah dan Malapetaka yang Mengiringi Kemunculan Dajjal


Dajjal merupakan fitnah terbesar di bumi sejak diciptakannya Adam hingga hari kiamat. Bahkan, saking dahsyatnya fitnah Dajjal, akan banyak manusia menjadi pengikutnya. Padahal, barang siapa yang menjadi pengikut Dajjal, maka dia akan kafir selamanya hingga hari kiamat, bahkan meski Dajjal sudah tidak ada sekalipun. 

Berikut ini beberapa jenis fitnah Dajjal yang wajib kita tahu:

Mematikan dan menghidupkan seseorang

Atas izin Allah SWT, Dajjal memiliki kemampuan menghidupkan dan mematikan orang.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: “Keluarlah pada hari itu seorang yang terbaik atau di antara orang terbaik. Dia berkata: ‘Aku bersaksi engkau adalah Dajjal yang telah disampaikan kepada kami oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.’ Dajjal berkata (kepada pengikutnya): ‘Apa pendapat kalian jika aku bunuh dia dan aku hidupkan kembali, apakah kalian masih ragu kepadaku?’ Mereka berkata: ‘Tidak.’ Maka Dajjal membunuhnya dan menghidupkannya kembali.” (HR. Muslim no. 2938)

Memiliki surga dan neraka

Tidak hanya itu saja, ternyata Dajjal juga membawa surga dan neraka. Padahal kenyataannya, surganya Dajjal adalah neraka yang sebenarnya, dan nerakanya adalah surga.

Dari Hudzaifah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: “Dajjal cacat matanya yang kiri, keriting rambutnya, bersamanya surga dan neraka. Nerakanya adalah surga, dan surganya adalah neraka.” (HR. Muslim, no. 2934)

Memerintahkan langit untuk menurunkan hujan

Tipu daya lainnya yang membuat banyak orang percaya dan sujud kepadanya adalah karena dia memiliki kemampuan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan.

Dari An-Nawwas bin Sam’an radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: “Dia datang kepada satu kaum, mendakwahi mereka. Mereka pun beriman kepadanya, menerima dakwahnya. Maka Dajjal memerintahkan langit untuk hujan dan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman, maka turunlah hujan dan tumbuhlah tanaman.” (HR. Muslim no. 2937).

Diikuti harta melimpah

Dalam hadits An-Nawwas bin Sam’an radhiyallahu ‘anhu disebutkan, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata:

“Dia mendatangi reruntuhan dan berkata: ‘Keluarkanlah perbendaharaanmu.’ Maka keluarlah perbendaharaannya mengikuti Dajjal seperti sekelompok lebah.” (HR. Muslim no. 2937).

Dajjal akan datang bersama air, sungai, dan gunung roti, dan api

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya bersama dia ada surga dan nerakanya, sungai dan air, serta gunung roti. Sesungguhnya surganya Dajjal adalah neraka, dan nerakanya Dajjal adalah surga.” (HR. Ahmad. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu berkata: sanadnya shahih. Lihat Qishshatu Masihid Dajjal)

Dijelaskan pula dalam hadits lainnya, yakni:

Dari ‘Uqbah bin ‘Amr radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata tentang Dajjal: “Sungguh Dajjal akan keluar, dan bersamanya ada air dan api. Apa yang dilihat manusia sebagai air sebenarnya api yang membakar. Apa yang dilihat manusia sebagai api sesungguhnya air minum dingin yang segar. Barang siapa di antara kalian yang mendapatinya, hendaknya memilih yang dilihatnya api, karena itu air segar yang baik.” (HR. Muslim no. 2935)

Menggergaji anak muda dan menghidupkan kembali

“Menggergaji seseorang kemudian membangkitkannya kembali.” (HR. Muslim, 2938/113).

Kapan Dajjal akan mati?

“Sesungguhnya Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di Bab Lud (suatu desa dekat Baitul Maqdis, di Palestina).” (HR. Muslim 2937)

Dengan mengenal Dajjal dan 6 jenis fitnahnya yang sangat berbahaya, diharapkan kita akan lebih waspada, dan melakukan upaya membentengi diri dari fitnahnya. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dan keluarga tercinta dari fitnah Dajjal.