Yang Perlu Kita Tahu tentang Neraka Jahannam

 Yang Perlu Kita Tahu tentang Neraka Jahannam

BIBLIOTIKA - Dikisahkan dalam sebuah hadis bahwa neraka jahannam itu hitam gelap, tanpa cahaya. Neraka ini memiliki 7 buah pintu, dan pada setiap pintu itu terdapat 70.000 gunung, dan pada setiap gunung itu terdapat 70.000 lereng dari api, dan pada setiap lereng itu terdapat 70.000 belahan tanah yang terdiri dari api, yang pada setiap belahannya terdapat 70.000 lembah dari api.

Juga dikisahkan dalam hadist tersebut, bahwa pada setiap lembah itu terdapat 70.000 gudang dari api, dan pada setiap gudang itu terdapat 70.000 kamar dari api, dan pada setiap kamar itu terdapat 70.000 ular dan 70.000 kalajengking, dan setiap kalajengking itu mempunyai 70.000 ekor, dan setiap ekornya memiliki 70.000 ruas. Dan pada setiap ruas tersebut mempunyai 70.000 bisa (racun).

Di dalam hadist yang sama juga diterangkan bahwa pada hari kiamat nanti akan dibuka penutup neraka jahannam, dan akan keluarlah asap yang mengepung manusia dan jin dari sebelah kiri, dari depan, juga dari atas kepala dan dari belakang mereka.

Dan mereka yang terkena asap tersebut akan bergetar ketakutan, berlutut, dan memanggil-manggil, “Ya Tuhan kami, selamatkanlah kami.”

Rasulullah S.A.W bersabda, “Akan didatangkan pada hari kiamat itu neraka jahannam, yang mempunyai 70.000 kendali, dan pada setiap kendali itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Berkenaan dengan malaikat penjaga neraka itu, telah diterangkan oleh Allah S.W.T dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, ‘Sedang penjaganya malaikat-malaikat yang kasar lagi keras.’”

Setiap malaikat itu memiliki ukuran yang amat besar, sehingga di antara pundaknya adalah jarak perjalanan setahun, dan setiap satu dari mereka mempunyai kekuatan yang apabila memukul gunung dengan pemukul yang ada padanya, maka niscaya akan hancur lebur gunung tersebut. Dan dengan sekali pukulan saja, ia akan membenamkan 70.000 manusia ke dalam neraka Jahannam.

Berikut ini adalah tingkatan dan nama-nama neraka:
 1. Neraka Jahannam
 2. Neraka Jahiim
 3. Neraka Hawiyah
 4. Neraka Wail
 5. Neraka Sa'iir
 6. Neraka Ladhaa
 7. Neraka Saqar
 8. Neraka Hutomah

Sedangkan berikut ini adalah tingkatan dan nama-nama surga:
 1. Surga Firdaus
 2. Surga 'Adn
 3. Surga Na'iim
 4. Surga Na'wa
 5. Surga Darussalaam
 6. Surga Daarul Muaqaamah
 7. Surga Al-Muqqamul Amin
 8. Surga Khuldi 

Tersedia paket buku digital BIBLIOTIKA. 
Untuk mendapatkan, klik di sini.