Latihan Psikotes Kemampuan Verbal Antonim

Latihan Psikotes  Kemampuan Verbal Antonim

BIBLIOTIKA - Latihan psikotes kemampuan verbal–antonim (lawan makna/kata) ini ditujukan untuk mampu melihat kebenaran secara terbalik, sekaligus melihat wawasan seorang pelamar kerja.

Yang dengan dimaksud ‘kebenaran secara terbalik’ adalah bahwa seseorang bisa mengetahui sesuatunya secara benar atau salah, tidak hanya secara fenomenologis, tetapi juga dapat secara dialektis.

Petunjuk soal:

Pilihlah satu jawaban paling tepat yang merupakan lawan kata (antonim) atau yang maknanya paling berlawanan dengan soal yang diberikan dengan cara menyilang huruf a, b, c, atau d sebagai pilihan jawaban Anda.

Kerjakan yang mudah terlebih dulu dengan cepat dan teliti. Waktu yang diberikan untuk mengerjakan tes soal ini adalah 15 (lima belas) menit. Apabila waktu sudah habis, maka Anda harus segera berhenti dan lihatlah hasilnya.

ABOLISI ><
a.  Keringanan  
b.  Pemberatan  
c.  Pengurangan  
d.  Pemotongan

ABSEN ><
a.  Sakit  
b.  Masuk  
c.  Ijin  
d.  Hadir

AKTUAL ><
a.  Kadaluwarsa  
b.  Nyata  
c.  Lama  
d.  Baru

AKURAT ><
a.  Teratur  
b.  Sembarangan  
c.  Ceroboh  
d.  Meleset

ANTAGONIS ><
a.  Setingkat  
b.  Selaras  
c.  Seimbang  
d.  Searah

ANTIPATI ><
a.  Apatis  
b.  Peduli  
c.  Simpati 
d.  Acuh

ASLI ><
a.  Tiruan  
b.  Orisinil  
c.  Autentik  
d.  Murni

CHAOS ><
a.  Labil  
b.  Hancur 
c.  Normal  
d.  Kacau

DIALOG ><
a.  Monolog  
b.  Prolog  
c.  Epilog  
d.  Interaktif

GAGAL ><
a.  Batal  
b.  Bahaya  
c.  Berhasil  
d.  Berguna

GASAL ><
a.  Ganjil  
b.  Semester  
c.  Tunggal  
d.  Genap

GERSANG ><
a.  Subur  
b.  Kering 
c.  Tandus  
d.  Kemarau

GRATIS ><
a.  Bayar  
b.  Hutang  
c.  Tunai  
d.  Lunas

HETEROGEN ><
a.  Harmonis  
b.  Selaras  
c.  Multi  
d.  Homogen

INSIDENTAL    ><
a.  Rutin  
b.  Khusus  
c.  Tertentu 
d.  Istimewa

INTRODUKSI ><
a.  Pendahuluan  
b.  Pengantar  
c.  Preambul  
d.  Penutup

JUMBO ><
a.  Besar  
b.  Super  
c.  Bangkok  
d.  Kecil

KOHESI ><
a.  Agresi  
b.  Adhesi  
c.  Swadesi 
d.  Asimilasi

KOLEKTIF ><
a.  Selektif  
b.  Bersama-sama  
c.  Individual  
d.  Terpisah

KONDUKTOR ><
a.  Penerima  
b.  Penyalur  
c.  Penghambat  
d.  Pemutus

KONKRET ><
a.  Abstrak  
b.  Asli  
c.  Asing  
d.  Nyata

KONSTAN ><
a.  Bertentangan  
b.  Berubah-ubah  
c.  Stabil  
d.  Berbeda-beda

KONTINU ><
a.  Terus-menerus  
b.  Terbagi  
c.  Terputus  
d.  Terangkat

KONTRADIKSI ><
a.  Ambiguitas  
b.  Ambivalen  
c.  Sinkron  
d.  Konvergensi

KUANTITAS     ><
a.  Jumlah  
b.  Kapasitas  
c.  Kualitas  
d.  Abstrak

MAKAR ><
a.  Pengacau  
b.  Pro  
c.  Teroris 
d.  Kontra

MAYOR ><
a.  Kopral  
b.  Tenor  
c.  Minor  
d.  Pionir

MENTAL ><
a.  Psikis  
b.  Kepribadian  
c.  Fisik  
d.  Watak

MENYAMBUNG ><
a.  Menghubungkan  
b.  Merajut  
c.  Menyulam  
d.  Memutus

MITRA ><
a.  Saingan  
b.  Sekutu  
c.  Teman  
d.  Kongsi

NEKAT ><
a.  Takut  
b.  Berani  
c.  Sabar  
d.  Jagoan

NETRAL ><
a.  Bergabung  
b.  Berpihak  
c.  Bertentangan  
d.  Bermusuhan

NISBI     ><
a.  Mutlak  
b.  Maya  
c.  Stabil  
d.  Abstrak

NORMAL ><
a.  Stabil  
b.  Anomali  
c.  Sinkron  
d.  Abrasi

ORTODOKS ><
a.  Kuno  
b.  Aliran  
c.  Modern  
d.  Asli

PAKAR ><
a.  Ahli  
b.  Pelopor  
c.  Awam 
d.  Pionir

PASCA ><
a.  Setelah  
b.  Pra  
c.  Melewati  
d.  Akhir

PARADOKSAL ><
a.  Berseberangan  
b.  Berlawanan 
c.  Bertentangan  
d.  Sejalan

PELUANG ><
a.  Kesempatan  
b.  Ancaman  
c.  Kemungkinan  
d.  Lowongan

PERCAYA DIRI ><
a.  Pesimis  
b.  Optimis  
c.  Rendah Diri  
d.  Rendah Hati

PLURAL ><
a.  Banyak  
b.  Sedikit  
c.  Ganda  
d.  Tunggal

POLIGAMI ><
a.  Monorel  
b.  Monogram  
c.  Monologi  
d.  Monogami

PROGRESIF ><
a.  Stabil  
b.  Stagnan  
c.  Aktif  
d.  Pasif

SAHIH ><
a.  Benar  
b.  Cacat  
c.  Tepat 
d.  Canggih

SIGNIFIKAN     ><
a.  Berguna  
b.  Umum  
c.  Berarti  
d.  Beruntung

STABIL ><
a.  Labil  
b.  Hancur  
c.  Rusak  
d.  Kacau

TERATUR ><
a.  Kacau  
b.  Stabil  
c.  Terarah  
d.  Terencana

TESIS     ><
a.  Hipotesis  
b.  Sistensis  
c.  Antitesis  
d.  Skripsi

TUNAI ><
a.  Lunas  
b.  Hutang  
c.  Bayar  
d.  Kontan

YUNIOR ><
a.  Muda  
b.  Adik  
c.  Darior 
d.  Senior

Tersedia paket e-book BIBLIOTIKA. 
Untuk mendapatkan, klik di sini.